Ofte stilte spørsmål

Hvor mange kjøretimer må jeg ha?
I den obligatoriske opplæringen må man ha trafikalt grunnkurs, 2 stk. veiledningstimer, sikkerhetskurs på bane og sikkerhetskurs på veg. Det er mer uklart angående krav til for eksempel bykjøring. Læreplanen stiller ikke konkrete timer eller tidskrav her. Man kan for eksempel bli testet i lukeparkering på førerprøven. Noen kan dette, men de fleste trenger at trafikklærer kommer med tips og innspill. Det er med andre ord forskjellige behov for tidsbruk og øving. Ofte får vi redusert behovet for kjøretimer ved at nyinnlæring/mengdetrening blir gjort privat hjemme. Alt i alt er det elevens nivå som styrer hvor mange kjøretimer man må ha.

Hvor tidlig bør vi kontakte en trafikkskole?
Forskning viser at man har mye lavere risiko for å havne i ulykker dersom man starter mengdetrening tidlig og får kjøre jevnlig (fra 16 år). Om man er tidlig ute er det også lettere å få kjøretimer når man ønsker det. For eksempel ved fritimer i skoletiden. Vi har også gode erfaringer med at foreldre/foresatte, eller den personen eleven skal øvelseskjøre med privat, blir med på turen hvis de ønsker. Dere vil da få tilbakemelding, ideer og innspill fra trafikklærer om videre øving hjemme, og hvordan denne kan tilpasses elevens nivå.

Hvilken bil bruker MINI trafikkskole?
MINI trafikkskole bruker VW Golf til vår trafikkopplæring. Dette er en lettkjørt og sikker bil, oversiktlig og lett å lukeparkere med. Så om du skulle skifte kjørelærer, bruker de alle VW Golf

Hvilken bil bruker man til førerprøven?
Førerprøven gjennomføres med den samme bilen du har brukt under kjøreopplæringen. Der er en fordel at har en bil du er vant til å kjøre under oppkjøringen.

Hvordan betaler vi?
Etter at du er kommet i gang med kjøreopplæring, får du tilsendt en faktura med giro. Det er viktig at kidkoden som står nederst til venstre blir brukt ved innbetalingen. E-post med informasjon om hva kjøreopplæringen koster blir sendt deg på forhånd. Både pris pr. time og total kostnad for den obligatoriske opplæringen. For eksempel også om prisen på glattkjøring er inklusiv fergekostnader etc.

Kan man øvelseskjøre med henger?
Det er lovlig å øvelseskjøre med henger om man ellers tilfredsstiller krav til klasse B (maks totalvekt 3500 kg). Vi anbefaler likevel sterkt at man øver uten henger, spesielt i starten.

Kan man øvelseskjøre med passasjer?
Det er lovlig å øvelseskjøre med passasjer. Men for å sikre elevens konsentrasjon og fokus, anbefaler vi det ikke. Unngå å fylle bilen med kamerater, spesielt i begynnelsen.

Kan man bytte trafikklærer?
Vi mener det er viktig at lærer og elev har en åpen dialog og
god personkjemi for å få et godt og konstruktivt læringsmiljø. Dersom der er ønske om å skifte trafikklærer, er det bare å ta kontakt med våre kontormedarbeidere.

Hvem blir min trafikklærer?
Vi har mange gode tilbakemeldinger fra elever, og det gjelder alle trafikklærerne hos MINI. Du kan komme med eget ønske om hvilken trafikklærer du vil ha.

Kan jeg benytte fritimer på skolen?
Hvis du gir beskjed til trafikklærer i god tid om når du har fritimer, vil vi etter beste evne prøve å få lagt kjøretimene til fritimene dine.

Har dere intensivkurs?
Vegdirektoratet er negativ til kjapp opplæring/intensivkurs. Dette var vanlig for 20 år siden. Vi kan tilby rask opplæring dersom eleven har kjørt mye fra før. Da lager vi et intensivopplegg som er fornuftig og likevel trafikksikkert.
Det betyr at om du har kjørt lite, kan vi ikke hjelpe deg i mål på 2 uker!

Er det krav til å ha Håndbremse midtmontert i bilen som brukes til øvelseskjøring?
Håndbremse midt i bilen er et gammelt krav som nå er borte. Dvs. at om
du har en Mercedes e.l. uten håndbremse i midten, kan denne likevel brukes til privat øvelseskjøring.

Hva må jeg ha med til kjøretimen?
Når du skal øvelseskjøre må du ha med deg legitimasjon og bevis for at du har tatt trafikalt grunnkurs. Er du over 25 år er det tilstrekkelig å ha med legitimasjon.

Bør man unngå å ta kjøretimer på vinterstid når det er glatt føre?
Det er mange som føler seg uttrygge og gruer seg for å kjøre når det er glatt. Derfor er det en stor fordel å ha tatt kjøretimer på vinterføre. Da får du god opplæring og tips i trygge former. Dette gjør at du blir sikrere på å beherske kjøring om vinteren på egenhånd senere i livet.

Ta kontakt

Adresse

Postvegen 13, Breivika

6018 Ålesund

907 06 200

post@minitrafikkskole.no